Lady of Shalott

Lady of Shalott

$36.00Price

12x12 stamp